PGA RESORBA®

Multifilní, střednědobě vstřebatelný šicí materiál

PGA RESORBA® je polymer kyseliny glykolové.
Lineárně vysokomolekulární kyselina polyglykolová se syntetizuje při působení katalyzátoru přes meziprodukt glykolid, cyklický ester.

STANDARTNÍ NABÍDKA:

  • kombinace jehly a vlákna
  • v předstřižené délce

TLOUŠŤKA VLÁKNA:
USP 7-0 – 5 (0.5-7 metricky)

BARVA:
fialový nebo nebarvený

CHEMICKÝ NÁZEV:
kyselina polyglykolová

PGA RESORBA® je polymer kyseliny glykolové. Lineárně vysokomolekulární kyselina polyglykolová se syntetizuje při působení katalyzátoru přes meziprodukt glykolid, cyklický ester. Odbourávání materiálu vlákna PGA v tkáni probíhá absorpcí vody při obrácení syntézy. Monomerní kyselina glykolová se normální látkovou výměnou enzymaticky štěpí na CO2 a H20. Materiál vlákna s podílem 10 % laktidu jako kopolymeru se svým fyzikálním a fyziologickým chováním jen nepatrně liší od čistých vláken PGA.

Jemné, přesně pletené filamenty jsou velmi pevné v tahu a výborně poddajné. Speciální potah se jemně položí kolem svazku vláken a vede k cílenému snížení povrchového tření. Vstřebatelné šicí materiály adaptují tkáň během fáze hojení a přitom stále více ztrácejí pevnost v tahu.
U PGA RESORBA® vedou přesně pletené filamenty z kyseliny polyglykolové ke standardizovanému, střednědobému vstřebávání v tkáni. 18 dní po implantaci má PGA RESORBA® pevnost v tahu na 50 % původní hodnoty.*

Fialové vlákno PGA RESORBA® je obarveno fyziologicky nezávadným barvivem.

 

* Zboží vyrobené společností Healthium má 21 dní po implantaci 55 % původní pevnosti v tahu.

Vlastnosti:

  • vysoká pevnost v tahu
  • dobrá manipulace
  • dobré usazení uzlu
  • atraumatické protažení tkání
  • minimální tkáňová reakce
Portfolio produktů vyrábí:
Healthium Medtech Private Limited
(Formerly Sutures India Pvt. Ltd.)
No. 472/D, 13th Cross, 4th Phase
Peenya Industrial Area, Bangalore 560 058, India
Email: sales@suturesindia.com
Mfg. Lic. No.: KTK/28/283/96

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © RESORBA Medical GmbH | Design by Lumisi