Směrnice o ochraně osobních údajů

Úvod

RESORBA Medical GmbH bere ochranu a bezpečnost osobních údajů velmi vážně; tato směrnice stanoví zpracování a bezpečnost osobních údajů a obsahuje především nejdůležitější body týkající se toho, jak RESORBA Medical GmbH osobní údaje eviduje, používá a ukazuje, a zajišťuje dodržování platných zákonů a ustanovení včetně nařízení o ochraně osobních údajů 2016 (‘DSGVO’), (‘zákonů o ochraně osobních údajů’) všude na světě, kde pracujeme. Definovaná slova se nacházejí v dodatku na konci této směrnice.

Co jsou osobní údaje?

‘Osobní údaje’ jsou informace, vztahující se k jednotlivci a on nebo ona mohou být identifikováni přímo či nepřímo za použití jiných dat, které má nebo pravděpodobně má RESORBA Medical GmbH. Takoví jednotlivci jsou někdy označováni jako ‘dotčené osoby’.

Rozsah odpovědnosti

RESORBA Medical GmbH je ‘odpovědnou osobou’ za osobní údaje, které zpracováváme, a proto je odpovědná za zajištění toho, aby naše systémy, procesy, třetí strany jako zpracovatelé a zástupci ve vztahu k informacím, se kterými nakládáme, dodržovali zákony o ochraně osobních údajů.

Máme ‘pověřence pro ochranu osobních údajů’, který sleduje dodržování zákonů o ochraně osobních údajů a v této souvislosti poskytuje společnosti RESORBA Medical GmbH návody a rady. Pověřenec pro ochranu osobních údajů odpovídá za nahlášení jakéhokoli nedodržování zákonů o ochraně osobních údajů.

Zásady pro ochranu osobních údajů

RESORBA Medical GmbH používá tyto zásady, aby regulovala naše používání, zaznamenávání, zpracování a zpřístupnění osobních údajů. Tyto zásady byly nastaveny, aby vytvořily jednotný standard na všech našich pracovištích po celém světě za respektování zákonů v jurisdikcích, ve kterých pracujeme.

Základní zásady RESORBA Medical GmbH stanoví, že osobní údaje:

 • musí být zpracovávány čestně a v souladu se zákonem a, pokud to místní zákon vyžaduje, s platným a informovaným souhlasem;
 • musí být zaznamenávány pro specifické a zákonné účely;
 • musí být udržovány správné a aktuální;
  musí být přiměřené, relevantní a nikoli nadměrné v porovnání s účelem, pro který se používají;
 • nesmějí být uchovávány déle, než je nutné pro účel, pro který se používají;
 • musí být zpracovávány podle práv jednotlivce;
 • musí být uchovávány bezpečně, aby se zabránilo neautorizovanému zpracování a ztrátě, škodě nebo zničení nedopatřením;
 • a nesmí se převádět do jiné jurisdikce nebo být odtamtud vyžádány, pokud tam nemohou být splněny tyto základní zásady, nejsou-li přiměřeně chráněny.

Zaznamenávání, použití a zpřístupnění

U RESORBA Medical GmbH spadá druh údajů, které zaznamenáváme a zpracováváme, do některé z následujících kategorií:

 • osobní údaje abonentů našich newsletterů, jiných reklamních materiálů a školení;
 • osobní údaje, které se zaznamenávají a vytvářejí pro prodej chirurgických produktů, produktů pro ošetření ran a produktů pro uzávěry ran, včetně osobních údajů od zástupců a údajů z účasti na akcích a konferencích;
 • osobní údaje uchazečů o zaměstnání;
 • a osobní údaje zástupců RESORBA Medical GmbH..

Můžete si být jisti, že Vaše osobní údaje neprodáme třetím osobám pro marketingové účely.

Tyto tabulky obsahují shrnutí toho, jak zaznamenáváme a používáme osobní údaje:

Abonenti našich newsletterů, jiných reklamních materiálů, zástupci a účastníci našich akcí a školení

DatenkategorienErhebungVerwendungWeitergabe
Name und Geschäftsinformationen (E-Mail-Adresse, Berufsbezeichnung, Arbeitgeber).

Es können weitere Daten verarbeitet werden, wenn sie von Ihnen zur Verfügung gestellt werden, und Sie einwilligen, dass wir Sie kontaktieren dürfen. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie uns kontaktieren, z.B. schriftlich, im Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder indem Sie uns mitteilen, an welchen Produkten, Newslettern, Werbematerialien, Veranstaltungen oder Konferenzen Sie interessiert sind und wann Sie von uns kontaktiert werden möchten, oder während der Erfüllung eines Vertrages.

Unsere Websites erfassen möglicherweise auch die eindeutige Kennung Ihres Geräts, z. B. eine IP-Adresse.
Daten können in unseren Datenbanken gesammelt werden, wenn Sie sich für unsere Newsletter, Werbematerialien oder Details bei Veranstaltungen oder Konferenzen anmelden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 a, b oder f DSGVO.

Daten können auch in unserem CRM-System gesammelt werden, wenn Sie sich für unsere Newsletter, Werbematerialien oder Informationen bei Veranstaltungen anmelden oder wenn Sie ein Vertreter sind und wir ein berechtigtes Geschäftsinteresse für die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten haben (Art. 6 Abs. 1 a, b oder f DSGVO).

Sie können Ihre Daten jederzeit aktualisieren, Ihre Informationen oder Präferenzen ändern oder zusätzliche Informationen bereitstellen, indem Sie die unten angegebenen Kontaktdaten verwenden.

Sie haben auch die Möglichkeit, mit jeder Marketingmitteilung, die Sie von uns erhalten, aus dem CRM oder den Datenbanken entfernt zu werden.
Personenbezogene Daten werden verwendet, um:

- alle von Ihnen gestellten Anfragen zu beantworten (Art. 6 Abs. 1 b oder f DSGVO);

- Ihnen Mitteilungen über Produktaktualisierungen, Newsletter und Einladungen zu Veranstaltungen zu senden, an denen Sie unserer Ansicht nach Interesse haben könnten (Art. 6 Abs. 1 a, b oder f DSGVO);

- Sie zu kontaktieren, wenn Sie ein Vertreter sind und wir ein berechtigtes geschäftliches Interesse an der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben (Art. 6 Abs. 1 a, b oder f DSGVO); und

- zu analysieren, welche Themen für bestimmte Nutzer von Interesse sind, damit wir den Inhalt unserer Newsletter, Werbematerialien und Veranstaltungen oder Konferenzen verbessern können (Art. 6 Abs. 1 a oder f DSGVO).
Personenbezogene Daten:

- können weltweit an unsere verbundenen Unternehmen und Dienstleister übermittelt werden, die den Betrieb unseres Geschäfts unterstützen (Art. 6 Abs. 1 f, Art. 28 DSGVO);

- die an Dienstleister weitergegeben werden, sind auf das für die Erbringung des Dienstes erforderliche Maß beschränkt und werden angemessen geschützt;

- werden nicht an Dritte weitergegeben, außer in bestimmten Fällen, in denen wir ein gemeinsames Seminar veranstalten, das Sie buchen (Art. 6 Abs. 1 b oder f DSGVO).

Žádosti uchazečů o volná místa

DatenkategorienErhebungVerwendungWeitergabe/Löschung
Informationen wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Mobiltelefonnummer und Land des Wohnsitzes.

Weitere Informationen einschließlich Anschrift, Geburtsdatum und Referenzen aus Ihrem Lebenslauf und Anschreiben.
Daten können in unserer Personaldatenbank erfasst und gespeichert werden, wenn Sie sich für eine Stelle bewerben. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist § 26 Abs. 1 BDSG.Personenbezogene Daten werden verwendet, um:

- Ihre Bewerbung zu bearbeiten und Interviewtermine mitzuteilen (§ 26 Abs. 1 BDSG);

- Sie zu informieren, wenn Ihre Bewerbung in die engere Wahl kommt, wobei wir die bereitgestellten Informationen für andere geeignete Stellen verwenden können (§ 26 Abs. 1 BDSG).
Personenbezogene Daten:

- dürfen an andere Unternehmen der Advanced Medical Solutions-Unternehmensgruppe und an Dienstleister weitergegeben werden, die den Geschäftsbetrieb unterstützen (Art. 6 Abs. 1 f, Art. 28 DSGVO);

- werden innerhalb von sechs Monaten nach erfolgloser Bewerbung vernichtet.

Zástupci

RESORBA Medical GmbH ukládá a zpracovává osobní údaje zástupců, pokud existuje oprávněný obchodní zájem.

Konference a akce: Jako globální organizace se RESORBA Medical GmbH účastní celosvětových akcí a má členy marketingového týmu po celém světě. RESORBA Medical GmbH dostává od organizátora akce seznam všech účastníků, kteří udělili souhlas se sdělením svých osobních údajů společnosti RESORBA Medical GmbH.

Práva jednotlivce

Osobní údaje musejí být zpracovávány v souladu s právy jednotlivce včetně práva:

 • vyžadovat kopii svých osobních údajů (označeno také jako žádost dotčené osoby). Tyto žádosti musí být podány písemně buď e-mailem nebo dopisem s dokladem s fotografií pro potvrzení Vaší identity a adresovány na níže uvedené kontaktní údaje;
 • požadovat opravu chybných osobních údajů;
 • požadovat, aby jeho osobní údaje byly vymazány a skartovány, pokud způsobují škody nebo vedou k nouzové situaci;
 • a nesouhlasit se zasíláním elektronických sdělení od společnosti RESORBA Medical GmbH.

Chcete-li poslat žádost vyplývající z Vašich práv jednotlivce, zašlete ji prosím pověřenci pro ochranu osobních údajů na níže uvedené kontaktní údaje. Zástupci RESORBA Medical GmbH musejí neprodleně informovat pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud dostanou žádost týkající se osobních údajů, které zpracovává   RESORBA MEDICAL GMBH.

Podání stížnosti

U společnosti RESORBA Medical GmbH litujeme, pokud neuděláme všechno správně a dostaneme stížnost. Každou stížnost bereme vážně a ujišťujeme Vás, že uděláme, co je v našich silách, abychom dosáhli uspokojivého výsledku. Všechny stížnosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností RESORBA Medical GmbH směřujte na pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedené kontaktní údaje.   RESORBA Medical GmbH Vaši stížnost prověří a do 10 pracovních dnů na ni bude reagovat. To nám dává čas, abychom mohli Vaši žádost obratem prověřit.

Zástupci společnosti RESORBA Medical GmbH musejí neprodleně informovat pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud dostanou stížnost týkající se toho, jak RESORBA Medical GmbH zpracovala osobní údaje, aby RESORBA Medical GmbH mohla dodržet postup vyřizování stížností.

Bezpečnost

Bezpečnost informací je důležitý prvek ochrany údajů. RESORBA Medical GmbH činí přiměřená opatření, aby zajistila osobní údaje a ochránila je před ztrátou nebo neautorizovaným zveřejněním nebo škodami. RESORBA Medical GmbH získala certifikaci Cyber Essentials Certification, která organizacím pomáhá chránit se před online bezpečnostními hrozbami.

Převádění údajů mezi jurisdikcemi

Osobní údaje se například na základě našich sdílených IT systémů a/nebo přeshraničních prací mezi různými provozovnami mohou přenášet po celém světě (jak je uvedeno na www.admedsol.com). Kromě toho používáme řadu dodavatelů v souvislosti s provozem našeho obchodu, kteří mohou mít přístup k námi zpracovávaným osobním údajům. Například dodavatel IT může vidět naše osobní údaje, když poskytujeme softwarovou podporu, nebo podnik, který používáme pro marketingovou kampaň pro nás může zpracovávat osobní údaje od zástupců. Při pověření dodavatelů a/nebo přenosu osobních údajů do oblasti jiné jurisdikce činí RESORBA Medical GmbH přiměřené kroky, aby zajistila, že existuje přiměřená ochrana a jsou dodržovány zásady.

Požadavek na další informace od nás: Pokud si od nás vyžádáte další informace tím, že vyplníte na našich webových stránkách formulář k našim produktům nebo akcím, budou Vaše údaje zapsány do naší reklamní databáze, aby se k Vám dostala reklama od RESORBA Medical GmbH, která se vztahuje na produkty nebo akce, o které máte zájem. Evidujeme tyto Vaše údaje:

 • Vaše jméno (abychom reklamu poslali správné osobě);
 • e-mailovou adresu (abychom reklamu poslali na správné místo);
 • a Vámi uvedené reklamní priority, jako například produkty, reklamní materiály, akce nebo konference, o které máte zájem, a jak chcete reklamu dostávat.

Prohlížení našich webových stránek:

Pokud navštívíte naše webové stránky (www.admedsol.com), zaznamenáme adresu internetového protokolu (IP adresu) Vámi používaného počítače; tyto údaje jsou anonymní a Vás na tomto místě nemůžeme identifikovat. Zaznamenáváme tato data, abychom poznali, kde naši zákazníci webové stránky opouštějí, a mohli identifikovat oblasti, které se musí zlepšit, aby byly pro naše zákazníky zajímavější. Na našich webových stránkách používáme cookies; více k tomu najdete v části ‘Cookies’.

Údaje dozorového orgánu

Pokud si myslíte, že RESORBA Medical GmbH nebere vážně svoji odpovědnost týkající se Vašich osobních údajů, máte právo stěžovat si u dozorového orgánu. Údaje jsou:

Information Commissioners Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF
E-Mail:
casework@ico.org.uk
Telefonní číslo: 0303 123 113 oder 01625 545 745

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Data Privacy Manager, RESORBA Medical GmbHplc, Premier Park, 33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford, United Kingdom, CW7 3RT

e-mail: dataprivacymanager@admedsol.com
telefonní číslo: 01606 545514

Dodatek Definice

V prohlášení o ochraně osobních údajů mají následující pojmy tento význam:

"CRM"das Kundenbeziehungsmanagementsystem von RESORBA;
Datengespeicherte Informationen, unabhängig davon, ob sie elektronisch, auf einem Computer oder in bestimmten papierbasierten Ablagesystemen gespeichert sind;
"Verantwortlicher"eine Person oder Organisation, die allein oder gemeinsam mit anderen bestimmt, wie und zu welchem Zweck personenbezogene Daten verarbeitet werden;
"Datenschutzbeauftragter"die Person, die jeweils zum Datenschutzbeauftragten von RESORBA ernannt wurde und unter dataprivacymanager@admedsol.com kontaktiert werden kann;
Einzelner" oder "Siedie Person, deren personenbezogene Daten erhoben, gespeichert oder verarbeitet werden;
"personenbezogene Daten"siehe Abschnitt über personenbezogene Daten in dieser Datenschutzerklärung;
"Datenschutzerklärung"die Datenschutzerklärung in der jeweils gültigen Fassung;
"Grundsätze"die grundlegenden Datenschutzgrundsätze, die in der Datenschutzerklärung festgelegt sind;
"verarbeiten" oder "Verarbeitung"jede Tätigkeit, die die Verwendung personenbezogener Daten beinhaltet. Sie umfasst die Beschaffung, Aufzeichnung oder Speicherung von Daten oder die Durchführung von Tätigkeiten oder Vorgängen mit Daten, einschließlich deren Organisation, Änderung, Abruf, Verwendung, Offenlegung, Löschung oder Vernichtung. Zur Verarbeitung gehört auch die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, wenn diese Zugriff darauf haben.
"Vertreter"eine Person, die Ansprechpartner von RESORBA ist, einschließlich etwaiger Mitarbeiter, leitender Angestellter, Geschäftsführer, Berater (sofern zutreffend) aktueller, potenzieller oder ehemaliger Kunden oder Lieferanten, Berater oder Fachberater sowie sonstiger Ansprechpartner von RESORBA.

Tato směrnice byla naposledy aktualizována 16. května 2018.

KONTAKT

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © RESORBA Medical GmbH 2023 | Design by Lumisi