Paleta produktů Resorba®

Hlavním oborem naší působnosti je již více než 80 let výroba a prodej chirurgických šicích materiálů a kolagenových produktů pro všechny chirurgické disciplíny.

ŠICÍ MATERIÁL

CHIRURGICKÉ BIOMATERIÁLY

DENTAL

Cílem moderního ošetření rány je v první řadě zachování tkáně, která je ještě neporušená, a podpora v místech poškození. Naše šicí materiály na bázi biokompatibilních surovin umožňují cílené použití u každého druhu ošetření rány a garantují nejlepší možnou tkáňovou snášenlivost.

Důležitou součástí chirurgických zákroků je bezpečná a spolehlivá hemostáza a tkáňová regenerace. K tomu AMS nabízí se svými značkami RESORBA® širokou paletu produktů z kolagenů a oxidované celulózy. Navíc jsou kolagenové produkty k dostání také s antibiotiky.

Dnes již neodmyslitelnou součástí moderní implantologické péče je zachování kosti a dostavba kosti.
Proto bylo pro dentální péči vyvinuto vlastní portfolio produktů.
K tomu patří kolageny pro implantologii a šicí materiály pro dentální chirurgii.

ŠICÍ MATERIÁL

Cílem moderního ošetření rány je v první řadě zachování tkáně, která je ještě neporušená, a podpora v místech poškození. Naše šicí materiály na bázi biokompatibilních surovin umožňují cílené použití u každého druhu ošetření rány a garantují nejlepší možnou tkáňovou snášenlivost.

CHIRURGICKÉ BIOMATERIÁLY

Důležitou součástí chirurgických zákroků je bezpečná a spolehlivá hemostáza a tkáňová regenerace. K tomu AMS nabízí se svými značkami RESORBA® širokou paletu produktů z kolagenů a oxidované celulózy. Navíc jsou kolagenové produkty k dostání také s antibiotiky.

DENTAL

Dnes již neodmyslitelnou součástí moderní implantologické péče je zachování kosti a dostavba kosti.
Proto bylo pro dentální péči vyvinuto vlastní portfolio produktů.
K tomu patří kolageny pro implantologii a šicí materiály pro dentální chirurgii.

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © RESORBA Medical GmbH | Design by Lumisi