Vyloučení odpovědnosti

RESORBA® Medical GmbH

Am Flachmoor 16
90475 Nürnberg
Jednatelé: Christopher Meredith, Eddie Johnson
Sídlo: Nürnberg
Rejstříkový soud: Nürnberg HRB 25747

+49 (0) 9128 / 91 15 0
+49 (0) 9128 / 91 15 91

infomail@resorba.com
www.resorba.com

Vyloučení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách poskytujeme pouze pro Vaši obecnou informovanost. Obsah těchto stránek můžeme kdykoli z jakýchkoli důvodů bez předchozího informování třetích osob změnit. I když jsme vynaložili veškeré úsilí, aby informace na těchto stránkách byly správné a aktuální, nedáváme přísliby, záruky ani ujištění co se týká dostupnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo úplnosti těchto webových stránek nebo jejich obsahu. Pokud se domníváte, že tyto webové stránky obsahují špatné nebo zastaralé informace, nahlaste to prosím prostřednictvím kontaktní strany na těchto webových stránkách.

Informace o produktech a informace o použití těchto produktů mohou obsahovat různé aplikace nebo mít rozdílné označení v různých zemích nebo oblastech. Ne všechny produkty jsou dostupné ve všech oblastech. Informace z těchto webových stránek by se neměly používat namísto příbalového letáku, ani by neměly nahrazovat lékařskou poradu odborníka v medicíně. Neručíme za věcné nebo osobní škody vzniklé z toho, že se spolehnete na informace poskytnuté na těchto webových stránkách, nebo že máte nebo nemáte přístup na tyto webové stránky.

Nepodporujeme obsahy jiných webových stránek, na které se lze dostat linkem z těchto stránek a neneseme za to odpovědnost. Za žádných okolností neručíme za ztráty nebo poškození z obsahů těchto nebo jiných webových stránek.

COPYRIGHT

Můžete se na obsahy těchto webových stránek podívat a uložit si kopii na svém počítači za účelem tohoto sledování. Všechny další kopie obsahů těchto webových stránek jsou přípustné pouze s naším výslovným souhlasem a jsou porušením ochrany práv našeho duševního vlastnictví.

KONTAKT

Zásady ochrany osobních údajů*

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Resorba je zapsaná ochranná známka společnosti RESORBA Medical GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © Advanced Medical Solutions 2018 | Design by Lumisi